Advance Search

Terms & Conditions

 

प्रयोगका बारेमा जानकारी,  शर्त तथा अनुरोध:

जानकारी:

विज्ञापन निएमन गर्ने ऐन, सूचना प्रविधि ऐन कानून लगायत प्रचलित अन्य ऐन कानून समेत उलङ्घन हुनेगरी कुनैपनि प्रकारका विज्ञापन, सूचना तथा प्रस्ताव सामग्रीहरु पोस्ट नगर्न सबैमा अनुरोधका साथ सचेत गर्दछौं। सहि या झुठो नाम ठेगाना वा विवरणबाट एकाउण्ट खोलेर  कानूनमा निशेध गरिएका कुनैपनि विषय यस वेभ स्पेसमा उल्लेख गरेर कानूनी सिमा तथा सामाजिक मान्यता उलङघन गर्ने प्रयोगकार्तालाई आईपि एड्रेस समेतबाट खोजी गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने हुनाले त्यस्तो नगर्न सबैमा जानकारी सहित सचेेत गराउँछौं। आईपि तथा फोन नंबर नै सूचनाका श्रोत हुने हुनाले प्रयोगकर्ता सजिलै पहिचान हुन सक्दछ र श्रोत नंबरहरूको जिम्मेवारी सो श्रोतको स्वामित्वकर्ताको हुने हुनाले  आफ्ना ग्याजेट तथा पासवर्डहरु सुरक्षित राख्नुहोला, त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग प्रति तपाईं आफै पूर्ण जिमेवार हुनु पर्नेछ। 

निजी विषयका विज्ञापन, सूचना तथा प्रस्ताव सूचिकृत गर्दा उक्त विषयमा प्रस्तावको स्वामित्व, आधिकार एवं लेनदेन, बेचविखन कार्यको सहमति वा अनुमति निहित रहेको हुनु पर्नेछ। कुनैपनि सूचिकृत सामग्री भ्रम रहित हुनु पर्ने छ तथा अर्काको विषय संग तुलना गरीएको हुनु हुदैन। यस्तैगरी कुनै पनि सम्बन्धित र प्रचलित  कानूनी परिधि उलङ्घन हुनु हुदैन, कानूनको अज्ञानता छ्यम्य हुँदैन।

शर्तहरु:
 
कानूनि तथा सामाजिक मान्यता बिपरित कुनै विज्ञापन, प्रस्तावहरु वा सुचनाहरू यस साईटमा सूचिकृत गर्ने छैन र यस साईटमा प्राप्त सुचनाहरुमा उल्लेख रहेका विषय प्रति तल उल्लेख रहेका सावधानि अपनाएर मात्र वस्तु तथा  सेवा लेनदेन गर्नेछु। यी शर्त मन्जुर गरेर मात्र यो साईट प्रयोग गरेकोछु। मबाट पोस्ट भएका सामग्रिहरु तथा मेरो मार्फतबाट साईटमा प्राप्त हुने विज्ञपन, सूचना तथा प्रस्तावहरु लगाएत साईट प्रयोग बारे सम्पूर्ण जिम्मेवारी म "प्रयोगकर्ता" आफैले लिनेछु। मेरा तर्फबाट पोस्ट भएका विषयहरुका बारेमा फोन, एसएमएस, ईमेल, भिडियो कल जस्ता कुनै माध्यमबाट हुने सम्पर्क वा पठाईएका सरोकार सामग्रीहरु प्राप्त गर्न  मेरो मन्जुरी छ।                         
 

 सावधानीका लागि अनुरोध !!! 

विज्ञापन सूचिकृतकर्तामा अनुरोध 

सुगमबजार डट् कम आफैले कुनै प्रकारका वस्तुहरु बेचबिखनको उद्देश्य राखेको छैन । यस अनलाईन बजारले वैधानिक सम्पति वा वस्तुहरुको बेचबिखन, सट्टापट्टा, व्यापार प्रवर्द्धन जस्ता कारोबारहरुका  विज्ञापनहरु (प्रस्तावहरु), त्यस्तै गरी सेवा सीप तथा श्रमदाताहरुको सेवा जन्य ईच्छाका प्रस्तावहरु प्रकट गर्ने वेभ स्पेस मात्र प्रदान गर्दछ। गैर-कानूनी, झुठो वा गलत मनसायका सूचना, विज्ञापन तथा प्रस्तावहरु पोस्ट नगर्नु हुन तथा यो मञ्चलाई दुरुपयोग नगर्न-नगराउन यो साईटमा विज्ञपन सूचिकृत गर्ने प्रयोगकर्तामा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हामीबाट व्यक्तीगत रुपमा कुनै कारोवारको प्रतक्ष मध्यस्तता गर्दैनौ। यस एजेन्सीलाई विज्ञापन सम्बन्धि कुनै कार्य गराउन वा रकम भुक्तानी गर्नु परेमा  एेजेन्सीका प्रतिनिधिको आधिकारीकताप्रति विश्वस्त हुन निजको परिचयपत्र र अनलाईनमा रहेको प्रतिनिधि परिचय मिलेको अवस्थामा मात्र कुनै जिम्मेवारी वा भुक्तानी दिने कार्य गर्नुहोला।

 सूचिकृत विज्ञापन  प्रयोगकर्तामा अनुरोध

यस सुगम बजार डट् कम् (विज्ञापन एजेन्सी / अनलाईन बजार) मा प्रस्ताव वा  प्रकट भएका सूचना,   सन्देश तथा विज्ञापनहरु प्रति  चासो तथा कारोबार चाहना राख्नेहरुले ती सूचना सूत्रहरुमा प्राप्त दूरसंचारका सम्पर्क माध्यमबाट नै ती विषयका बारेमा सचेततापूर्वक आवश्यक जानकारी प्राप्त गरेर विश्वासनीयताको आधार महसुस भएपछि मात्र कारोवार कार्यकक्ष वा सुरक्षित स्थलमा भेट-वार्ता, बुझ-बुझार्थ, तौल-आकार मापन, मूल्य तथा गुणस्तर जस्ता बिषयमा पूर्ण सन्तुष्ट  भएपछि पनि तत् सम्बन्धि कानुनि रुपमा  कारोवार ईजाजत लिनुपर्ने निकायबाट जारी भएको परिचय खुल्ने प्रमाणहरु हेरेर आधिकारिकता प्रति समेत सन्तुष्ट हुनु होला। स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सेवा लेनलेन गर्दा  आधिकारिक विल, भरपाई, रसिद, तमसुक, बैना, करार, शर्तनामा आदिको आधारमा मात्र सकेसम्म एकाउण्ट पेई चेक मार्फत र भुक्तानिको निस्सा रहने गरी भुक्तानि प्रारम्भ वा चुक्ता गर्नु होला। बेईमानी, ठगी, जालसाजी, जस्ता असावधानीका कारणबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमका सम्भावनाहरुबाट सधै सतर्क रहन हामी पुनः अपिल गर्दछौं।  धन्यवाद।

© Copyrights 2019, Sugambazar.com । All Rights Reserved

Developed by : NCS.Technology | Powered by : NepBay Inc.