Advance Search

साईट प्रयोगका शर्तहरु

 
विज्ञापन अनी सूचना सबै यसैमा नै अटाउछ,
जस्ले जहिले जे खोज्दछ  यसै भित्र भेटाउछ।
Sugambazar.com वेबसाईट प्रयोगका बारेमा निम्न अनुरोध, जानकारी तथा शर्तहरू उल्लेख गरिएको छ,  साईट प्रयोग गर्नु पूर्व यो विषय अध्ययन गरेर मात्र साईट प्रयोग गर्नु होला, विज्ञापन श्रोतदाता वा साईटमा प्राप्त सूचना प्रयोगकर्ताहरुले यस साईटमा रहेका जानकारीहरु प्राप्त गरेको, नियम र शर्तहरू मन्जुर गरेको मानिनेछ। 
जानकारी, नियम र शर्हतरु: 

विज्ञापन निएमन गर्ने ऐन, सूचना प्रविधि ऐन कानून लगायत प्रचलित अन्य ऐन कानून समेत उलङ्घन हुनेगरी कुनैपनि प्रकारका विज्ञापन, सूचना तथा प्रस्ताव सामग्रीहरु पोष्ट नगर्न सबैमा अनुरोधका साथ सचेत गर्दछौं। सहि या झुठो नाम ठेगाना वा विवरणबाट एकाउण्ट खोलेर कानूनमा निशेध गरिएका कुनैपनि विषय यस वेभ स्पेसमा उल्लेख गरेर कानूनी सिमा तथा सामाजिक मान्यता उलङघन गर्ने प्रयोगकार्तालाई आईपि एड्रेस समेतबाट खोजी गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने हुनाले त्यस्तो नगर्न सबैमा जानकारी सहित सचेेत गराउँछौं। आईपि तथा फोन नंबर नै सूचनाका श्रोत हुने हुनाले प्रयोगकर्ता सजिलै पहिचान हुन सक्दछ र श्रोत नंबरहरूको जिम्मेवारी सो श्रोतको प्रयोग वा स्वामित्वकर्ताको हुने हुनाले  आफ्ना ग्याजेट तथा पासवर्डहरु सुरक्षित राख्नुहोला, त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग प्रति तपाईं आफै पूर्ण जिमेवार हुनु पर्नेछ।

निजी विषयका विज्ञापन, सूचना तथा प्रस्ताव सूचिकृत गर्दा उक्त विषयमा प्रस्तावको स्वामित्व, आधिकार एवं लेनदेन, बेचविखन कार्यको सहमति वा अनुमति निहित रहेको हुनु पर्नेछ। कुनैपनि सूचिकृत सामग्री भ्रम रहित हुनु पर्ने छ तथा अर्काको विषय संग तुलना गरीएको हुनु हुदैन। वस्तुको गुणस्तर, तौल, आकार प्रकार, मुल्य एवं ब्राण्डका बारेमा कुनै झुट्टा विवरण प्रचार प्रसार तथा कारोवारको प्रयास गर्नु हुदैन। यस्तैगरी कुनै पनि सम्बन्धित तथा प्रचलित कानूनी परिधि उलङ्घन हुनु हुदैन साथै कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन।

प्रयोगका शर्तहरु: 
कानूनी तथा सामाजिक मान्यता बिपरित कुनै विज्ञापन, प्रस्तावहरु वा सुचनाहरू यस साईटमा सूचिकृत गर्ने छैन र यस साईटमा प्राप्त सुचनाहरुमा उल्लेख रहेका विषय प्रति तल उल्लेख रहेका सावधानि अपनाएर मात्र वस्तु तथा  सेवा लेनदेन गर्नेछु। यी शर्त मन्जुर गरेर मात्र यो साईट प्रयोग गरेकोछु। मबाट पोष्ट भएका सामग्रिहरु तथा मेरो मार्फतबाट साईटमा प्राप्त हुने विज्ञापन, सूचना तथा प्रस्तावहरु लगायत साईट प्रयोग बारे सम्पूर्ण जिम्मेवारी म "प्रयोगकर्ता" आफैले लिनेछु। मेरा तर्फबाट पोष्ट भएका विषयहरुका बारेमा फोन, एसएमएस, ईमेल, भिडियो कल जस्ता कुनै माध्यमबाट हुने सम्पर्क वा पठाईएका सरोकार सामग्रीहरु प्राप्त गर्न मेरो मन्जुरी छ। 
विज्ञापन सम्प्रेषण कार्यादेशका आधारमा भएको पोष्ट होस वा साईटमा आफ्नो यूजर एकाउण्ट श्रृजना गरेर आफैले पोष्ट गरीएका सामग्रीहरु स्थगन वा सो बारेमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा संशोधन  गर्ने वा गर्न लगाउने जिम्मेवारी विज्ञापनदाताको हुनेछ। 
निजी विषयका विज्ञापन, सूचना तथा प्रस्ताव सूचिकृत गर्दा वा गराउदा विज्ञापन दातामा उक्त विषयको स्वामित्व, लेनदेन, बेचविखन कार्यको आधिकार वा सहमति या अनुमति प्रमाणीकरुपमा निहित रहेको हुनु पर्नेछ। कुनैपनि सूचिकृत सामग्री भ्रम रहित हुनु पर्ने छ तथा अर्काको विषय संग तुलना गरीएको हुनु हुदैन। यस्तैगरी कुनै पनि सम्बन्धित र प्रचलित  कानूनी परिधि उलङ्घन हुनु हुदैन। स्मरण रहोस कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन।

विज्ञापन  अपलोडका  शर्तहरू 
सुगमबजार डट् कम आफैले कुनै प्रकारका वस्तुहरु बेचबिखनको उद्देश्य राखेको छैन। यस अनलाईन बजारले वैधानिक सम्पति वा वस्तुहरुको बेचबिखन, सट्टापट्टा, व्यापार प्रवर्धन जस्ता कारोबारहरुका  विज्ञापनहरु (प्रस्तावहरु), त्यस्तै गरी सेवा सीप तथा श्रमदाताहरुको सेवा जन्य ईच्छाका प्रस्तावहरु प्रकट गर्ने वेब स्पेस मात्र प्रदान गर्दछ। गैर-कानूनी, झुठो वा गलत मनसायका सूचना, विज्ञापन तथा प्रस्तावहरु पोष्ट नगर्नु हुन तथा यो मञ्चलाई दुरुपयोग नगर्न-नगराउन यो साईटमा विज्ञापन सूचिकृत गर्ने प्रयोगकर्तामा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हामीबाट व्यक्तीगत रुपमा कुनै कारोवारको प्रत्यक्ष मध्यस्तता गर्दैनौ। यस एजेन्सीलाई विज्ञापन सम्बन्धि कुनै कार्य गराउन वा रकम भुक्तानी गर्नु परेमा एजेन्सीका प्रतिनिधिको आधिकारीकताप्रति विश्वस्त हुन निजको परिचयपत्र र यस साईटमा रहेका प्रतिनिधि परिचय मिलेको अवस्थामा मात्र कुनै जिम्मेवारी वा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
विज्ञापन  उपभोक्त्ताका शर्तहरू

यस सुगम बजार डट् कम् (विज्ञापन एजेन्सी / अनलाईन बजार) मा प्रस्ताव वा  प्रकट भएका सूचना,   सन्देश तथा विज्ञापनहरु प्रति  चासो तथा कारोबार चाहना राख्नेहरुले ती सूचना सूत्रहरुमा प्राप्त दूरसंचारका सम्पर्क माध्यमबाट नै ती विषयका बारेमा सचेततापूर्वक आवश्यक जानकारी प्राप्त गरेर विश्वासनीयताको आधार महसुस भएपछि मात्र कारोवार कार्यकक्ष वा सुरक्षित स्थलमा भेट-वार्ता, बुझ-बुझार्थ, तौल-आकार मापन, मूल्य तथा गुणस्तर जस्ता बिषयमा पूर्ण सन्तुष्ट  भएपछि पनि तत् सम्बन्धि कानुनी रुपमा  कारोवार ईजाजत लिनुपर्ने निकायबाट जारी भएको परिचय खुल्ने प्रमाणहरु हेरेर आधिकारिकताप्रति समेत सन्तुष्ट हुनु होला। वस्तु किनबेच, सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सेवा लेनलेन गर्दा  , विल, भरपाई, रसिद, तमसुक, बैना, करार, शर्तनामा जस्ता आधिकारिक कगजातको आधारमा मात्र ठुलो रकम भएको खण्डमा एकाउण्ट पेई चेक मार्फत र भुक्तानिको निस्सा रहने गरी भुक्तानि प्रारम्भ वा चुक्ता गर्नु पर्नेछ।

अपिल: बेईमानी, ठगी, जालसाजी, जस्ता असावधानीका कारणबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमका सम्भावनाहरुबाट सधै सतर्क रहन हामी पुनः अपिल गर्दछौं। 

प्रमाणीकरण र जिम्मेवारीका शर्तहरु 
यस सुगमबजार डटकममा यूजर एकाउण्ट दर्ता गर्न वा सो एकाउण्ट सञ्चालनमा ल्याउन निम्न प्रकृया पूरा गर्नु पर्नेछ। यसै अनुच्छेदमा उल्लेख भएका प्रमाणीकरण तथा कार्यादेश सम्बन्धि  नियमहरुका बुँदाहरु पुरै अध्यन गरेर मात्र नियम, शर्त र प्रकृयामा मन्जुरी जनाउनु पर्ने छ। 
१.  मोबाईलमा SMS मार्फत प्राप्त भएको कोर्डबाट प्रयोगकर्ताको स्वामीत्व ग्रहणका निमित्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएमा उक्त प्रयोगकर्ता यस sugambazar.com साइटमा उल्लेख रहेका सावधानी तथा सर्तका बारेमा  पूर्ण जानकार हुनुका साथै ती नियम र शर्तहरु समेत स्वीकार  गरेको बुझिनेछ।
२. 

ईमेल भेरीफिकेसन प्रकृयाबाट विज्ञापन दाताले विज्ञापन सम्प्रेषण सम्बन्धि निम्नअनुसारका कार्य गर्न यस एजेन्सीलाई कार्यादेश प्रदान गरेको मानिने छ। 

(म वा हामीबाट यस साईटमा आफै उल्लेख गरीएको वा मौखिक एवं कुनै माध्यम तथा श्रोतबाट उपलब्ध गराईएका विषय र सो विषयको बारेमा कुनै श्रोतबाट उपलब्ध हुने सरोकार सामग्रीहरुका आधारमा विज्ञापन सामग्रीहरु तयार पार्न, सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्लाई व्यापकता प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने सबै कार्य गर्न यस सुगमबजार डटकमलाई कार्यादेश दिईएको छ । प्रस्तुत विषयमा कुनै संशोधन वा स्थगन गर्नु गराउनु पर्ने भएमा यस एजेन्सीलाई समय मै सूचित गरिनेछ।)

३.
अनलाईन पसल सञ्चालनका निमित्त व्यवसायिक दर्ता प्रमाणपत्रहरु समेत अपलोड गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै गरी एउटा एकाउण्टबाट एक भन्दा बढि एड पोष्ट गर्न मिल्ने व्यवसायिक एकाउण्टका निमित्त व्याक्तिगत आधिकारीक परिचय पत्र समेत अपलोड गरेर एकाउण्ट प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। आफुबाट पोष्ट भएका वा आफ्नो आदेशबाट पोष्ट भएका सामाग्रीहरुको पूर्ण जिम्मेवारी विज्ञापन वा सुूचानादातामानै निहित हुनेछ। 
धन्यवाद।
 

© Copyrights 2022, Sugambazar.com । All Rights Reserved

Developed by : NCS.Technology | Powered by : NepBay Inc.