Advance Search

Privacy

गोपनीयता नीति:

सुगम बजार डट कमको डेटा प्रशोधन प्रक्रियामा तपाईको व्यक्तिगत डेटाहरु यथासम्भव सुरक्षित रहने तथा गोपनीयता कायम हुने प्रबन्ध मिलाईएको छ।

सुगम बजार डट कमले यस वेबसाइटको प्रयोग सम्बन्धी केहि आगन्तुक जानकारी संकलन र भण्डार गर्दछ जस्तो हाम्रो वेब साइट भिजिट गर्दा, तपाईबाट श्रृजित हुने र जानकारीमा रहने तपाईका सूचनाहरु जस्तै मिती, समय, ब्राउजरको प्रकार, ब्राउजरको भाषा, तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको कम्प्युटरको इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी ठेगाना), हिटहरूको लगत, पृष्ठ भ्रमण गरिएको, अघिल्लो वा पछिल्लो साइटहरूको भ्रमण र प्रयोग सत्रको अवधि, आदि स्वचालित रुपमा संग्रहित हुने भएतापनि तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको आईपी ठेगाना र भिजिट तथा हिटहरूको लगत बाहेकका कुनै जानकारी खास वैधानिक कारण वाहेक हामीबाट अन्य प्रयोगमा ल्याईने छैन। तपाईबाट साईट भिजिट गर्दा प्रयोगकर्ताको नाम, ठेगाना, ईमेल ठेगाना, सम्पर्क सूत्रहरुहरु यस साईटमा संग्रहित हुनेछैन। तर तपाईले नै कुनै प्रकारबाट यस एजेन्सिलाई विज्ञापन प्रयोजनका निमीत्त प्रदान गर्नुभएका व्यक्तिगत विवरणहरु जस्तै नाम ठेगाना, ईमेल ठेगाना, सम्पर्क सूत्र तथा सूचना, प्रस्ताव एवं विज्ञापन विवरणहरु भने यस एजेन्सिले विज्ञापन सेवाको साधनका रुपमा रहेको यस वेबसाऐटमा प्रयोग गर्न सक्ने छ। यसरी प्राप्त विवरण तथा सम्पर्क सुत्रहरुमा तपाईको तर्बाफबाट प्रस्ताव गरीएका विषयहरुका बारेमा जस्ले पनि सम्पर्क गर्न र जानकारी आदान प्रदान गर्न सक्ने छ।

यो वेबसाईट  भिजिट गर्दा व्यक्तिगत विवरण बाहेकका केहि जानकारीहरु ड्राइभमा कुकी को माध्यमबाट संकलित् हुन्छन् । धेरै जसो वेब ब्राउजरहरूले तपाइँको ग्याजेटमा पनि स्वचालित रूपमा कुकीहरू स्वीकार गर्दछन् र हार्ड ड्राइभमा भण्डारण हुन्छन् । यध्यपी तपाइँ त्यसलाई रोक्नको लागि तपाइँको ब्राउजरको सेटिङ् परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।

© Copyrights 2022, Sugambazar.com । All Rights Reserved

Developed by : NCS.Technology | Powered by : NepBay Inc.