11 नतिजा
Create email alert
  • पेज नं. 1 / 1
  • «
  • 1
  • »
Show Map
Photos view
priority2
भरतपुर ८ मा ३ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा भाडामा।, चितवन, भरतपुर महानगरपालिका
प्रविस्ट Sep 29, 2017 to औधोगिक जमिन
राप्ति नगरपालिकामा २ बिघा जमिन भाडामा, चितवन, राप्ती नगरपालिका
प्रविस्ट Aug 07, 2018 to कृषि योग्य जमिन
पदमपुर चितवनका घडेरीहरु बिक्रिमा, चितवन, पदमपुर
प्रविस्ट Jun 29, 2018 to आवासिय जमिन
७ कठ्ठा १० धुर घडेरी योग्य जमिन बिक्रिमा, चितवन, रत्ननगर नगरपालिका., वडा नं १२
प्रविस्ट Jun 14, 2018 to आवासिय जमिन
३ बिगाह जग्गा भाडामा आवश्यक, चितवन, भरतपुर महानगरपालिका, गितानगर, शिवनगर तथा अमृतनगर
प्रविस्ट Jun 14, 2018 to घर जग्गा आवश्यकता
रु.8,250,000.00
जिरौना मेन पिच बाटोको जमिन बिक्रिमा, चितवन, पञ्च कन्या
प्रविस्ट Jun 14, 2018 to आवासिय जमिन
टाँडि, होटल स्टार नजिक घडेरि बिक्रिमा, चितवन, रत्ननगर नगरपालिका, रत्ननगर टाँडि स्टार होटल नजिक
प्रविस्ट Apr 25, 2018 to शहरी घडेरीहरु
कालिका एफ एम नजिक ३ कट्ठा भाडामा, चितवन, भरतपुर महानगरपालिका
प्रविस्ट Apr 02, 2018 to आवासिय जमिन
पूर्वी चितवन सिमल टाँडि नजिक घडेरी बिक्रीमा, Chitwan, सिमल टाँडि
प्रविस्ट Apr 02, 2018 to आवासिय जमिन
भरतपुर मा न पा५ मा १ बिघा ५ कठ्ठा जमिन बिक्रिमा, Chitwan, Bharatpur Metro.
प्रविस्ट Apr 02, 2018 to आवासिय जमिन
जग्गा बिक्रीमा, शरदपुर, चितवन, ९ नं वडा कार्यालय अगाडि
प्रविस्ट Oct 27, 2017 to आवासिय जमिन
  • पेज नं. 1 / 1
  • «
  • 1
  • »