नयाँ तथा प्रयोगरत पावर प्रेस चाहियो

प्रविस्ट Apr 20, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 51 | क्रम संख्या: #0975
-
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites Añadir para comparar

प्रस्ताव विवरण

Message Title: Power Press
Purpose: Need
District: Chitwan
Local Address:
Bharatpur Metropolitan
Pre-Existing Place: Bharatpur (Sabik)
Contact No: 9855057444

Need used or new Industral Power Press.

Capacity: 10 or 15 tons.
Contact: 9855057444

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

टिप्णी (0)

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु