सेफ्टि टेङ्कि सफाई सेवा, १ नंबर क्यान्सर गेट नजिक।

प्रविस्ट Mar 09, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 12 | क्रम संख्या: #0949
-
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites

प्रस्ताव विवरण

सन्देश शीर्षक: सेफ्टि टेङ्कि सफाई सेवा
प्रयोजन: सफाईका निमित्त ट्याङ्कर
इलाका: क्यानसर १ नं. गेट नजिक
सम्पर्क नम्बर: 9846361191

सेफ्टी टंकी सफाईका निमित्त ट्याङ्कर (पंपसेट जडित ट्याक्टर टंकी) एवम् सम्बन्धित जनशक्ती आवश्यक परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् ।
साक्षी सफाई टेंकी, 
क्यान्सर हस्पिटल १ नं. गेट नजिक, चितवन।
9846361191 / 9865709080
प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु