Food Court Chitwan.

प्रविस्ट Feb 13, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 73 | क्रम संख्या: #0918
-
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites

प्रस्ताव विवरण

Message Title: Food Court Chitwan.
प्रयोजन: Restaurant
जिल्ला: चितवन
स्थानीय ठेगाना:
भरतपुर महानगरपालिका
साविक स्थल: भरतपुर (साबिक)
इलाका: Metro Height,
निकास: E-W Highway
सम्पर्क नम्बर: 981-3292959

Food Court Chitwan

Restaurant,
About
Food Court Chitwan is on the Top floor of the Bhatbhateni Bharatpur. We have a elevator (lift) facility, and also a secure basement parking.
Metro Height,  Bharatpur, 
Contact:  981-3292959

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु