पार्टी वेरहरु खरिद बिक्री एवं भाडामा समेत उपलब्ध।

प्रविस्ट Feb 12, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 10 | क्रम संख्या: #0915
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites

प्रस्ताव विवरण

Message Title: खरिद बिक्री तथा भाडामा
प्रयोजन: खरिद बिक्री तथा भाडामा
जिल्ला: चितवन
स्थानीय ठेगाना:
भरतपुर महानगरपालिका
साविक स्थल: नारायणगढ
सम्पर्क नम्बर: 056527239

भाडामा पनि साडि कुर्ता !!
महिलाका नयाँ पार्टी वेयरहरु खरिद गर्न, अाफुले लगाएको पार्टी वेयरहरु  बेच्न र त्यस्ता सामग्रीहरु भाडामा पनि अावश्यक परेमा यश सुसस्जित कलेक्शन एण्ड my बुटीकलाई सम्झनुहोस्।
स्थान : मिलनरोड,  नारायणगढ, चितवन।
सम्पर्क: 056527239

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु