भरतपुर महानगरपालिका एवं वडाका सम्पर्क सुत्र तथा अन्तर्गतका स्थानहरु

प्रविस्ट Apr 03, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 247 | क्रम संख्या: #0770
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites Añadir para comparar

प्रस्ताव विवरण

Message Title: Cont. No Of BMC Oda
Purpose: Public Informantion
District: Chitwan
Local Address:
Bharatpur Metropolitan

भरतपुर महानगरपालिका मातहतका वडा तथा स्थानहरु: 

भरतपुर महानगरपालिका 056-521467 / 056-520167 
वडा नं: १. 056-525829
रामनगर, पोखरा बसपार्क, मेनरोड, मिलनरोड ठिमुरा, देवघाट
वडा नं: २.056-520305

क्षेत्रपुर, नारायणगढको पुर्बी भाग मिलनरोड पूर्व

वडा नं: ३.056-520710
न्यूरोड, कमलनगर, बेलचोक, शहिदचोक दक्षिण
वडा नं: ४.056-571990
बाह्रघरे, लंकु, यज्ञपुरी, लक्ष्मीपुर, बैदिकनगर
वडा नं: ५.056-571427
तोरीखेत, नारायणपुर, कैलासनगर, शान्तिचोक, आनन्दपुर
वडा नं: ६.056-525879
पारसनगरका केही स्थान, गितानगर, ईन्द्रपुरी
वडा नं: ७.056-525769
कृष्णपुर, प्रेमबस्ती
वडा नं: ८.056-415012
गौरीगंज, पारसनगरका केही स्थान
वडा नं: ९.056-521655
शरदपुर, गोन्द्राङ
वडा नं: १०.056-521845
भरतपुर, बालमन्दिर, एयरपोर्ट, ऐलनी
वडा नं: ११.056-526388
भोजाड, बसेनी, बर्मेलीटोल, गणेशस्थान
वडा नं: १२.056-526282
बसन्तचोक, आस्थाटोल, गोन्द्राङ
वडा नं: १३.056-521081
पृथ्वीनगर, गंगानगर, चम्पानगर, उज्वलनगर,ब्रह्मपुरी
वडा नं: १४.056-520809
पकौडी, राधापुर, शान्तिपुर, शिबनगर, सुन्दरबस्ती
वडा नं: १५.056-591123
पुर्बी मंगलपुर, श्रीपुर, फूलबारी, सुर्यनगर
वडा नं: १६.056-502023
पश्चिम मंगलपुर, मोहनपुर, बिजयनगर
वडा नं: १७.056-591123
शारदानगर, रामपुर, गोब्रनी
वडा नं: १८.056-591123
गुञ्जनगर, चनौली, शशिनगर, भूवनबस्ती
वडा नं: १९.056-591030
शारदानगर, गुञ्जनगर, किरणगंज
वडा नं: २०.056-400340
भिमनगर, सिमलटाँडी, दद्रेनी
वडा नं: २१.056-400340
पार्वतीपुर, मनिपुर
वडा नं: २२.  056-400340
पटिहानी, पदमपोखरी, धनौजी
 वडा नं: २३.984507027     
जगतपुर, खड्कौली, मधुपुरी
वडा नं: २४.9845070277
जगतपुर, केरूङ्गा, शुक्रनगरको पुर्बी भाग
वडा नं: २५.9845070277
अमृतनगर, शुक्रनगर, लेबरनगर, सोसी
वडा नं: २६. 056-401032
दिव्यनगर, रातापुर, कोईलाहा
वडा नं: २७.056-401032
मेघौंली, पर्साढाप
वडा नं: २८.056-401032
जीतपुर, साझापुर
वडा नं: २९.056-401032
साबिक कविलास गाबिस

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

टिप्णी (0)

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु