भरतपुर महानगरपालिका एवं वडाका सम्पर्क सुत्र तथा अन्तर्गतका स्थानहरु

प्रविस्ट Feb 12, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 121 | क्रम संख्या: #0770
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites

प्रस्ताव विवरण

प्रयोजन: सार्वजनिक सरोकार
जिल्ला: चितवन

भरतपुर महानगरपालिका एवं वडाका सम्पर्क सुत्र तथा मातहतका स्थानहरु:
भरतपुर महानगरपालिका 056-521467 / 056-520167
http://www.bharatpurmun.gov.np/ne/node/266
वडाका सम्पर्क नम्बर तथा मातहतका स्थान
वडा नं: १. 056-525829
(रामनगर, पोखरा बसपार्क, मेनरोड, मिलनरोड ठिमुरा, देवघाट)
वडा नं: २. 056-520305
(क्षेत्रपुर, नारायणगढको पुर्बी भाग मिलनरोड पुर्ब)
वडा नं: ३. 056-520710
(न्यूरोड, कमलनगर, बेलचोक, शहिदचोक दक्षिण)
वडा नं: ४. 056-571990
(बाह्रघरे, लंकु, यज्ञपुरी, लक्ष्मीपुर, बैदिकनगर)
वडा नं: ५. 056-571427
(तोरीखेत, नारायणपुर, कैलासनगर, शान्तिचोक, आनन्दपुर)
वडा नं: ६. 056-525879
(पारसनगरका केही स्थान, गितानगर, ईन्द्रपुरी)
वडा नं: ७. 056-525769
(कृष्णपुर, प्रेमबस्ती)
वडा नं: ८. 056-415012
(गौरीगंज, पारसनगरका केही स्थान)
वडा नं: ९. 056-521655
(शरदपुर, गोन्द्राङ)
वडा नं: १०. 056-521845
(भरतपुर, बालमन्दिर, एयरपोर्ट, ऐलनी)
वडा नं: ११. 056-526388
(भोजाड, बसेनी, बर्मेलीटोल, गणेशस्थान)
वडा नं: १२. 056-526282
(बसन्तचोक, आस्थाटोल, गोन्द्राङ)
वडा नं: १३.056-521081
(पृथ्वीनगर, गंगानगर, चम्पानगर, उज्वलनगर,ब्रह्मपुरी)
वडा नं: १४. 056-520809
(पकौडी, राधापुर, शान्तिपुर, शिबनगर, सुन्दरबस्ती)
वडा नं: १५. 056-591123
(पुर्बी मंगलपुर, श्रीपुर, फूलबारी, सुर्यनगर)
वडा नं: १६. 056-591123
(पश्चिम मंगलपुर, मोहनपुर, बिजयनगर)
वडा नं: १७. 056-591123
(शारदानगर, रामपुर, गोब्रनी)
वडा नं: १८. 056-591123
(गुञ्जनगर, चनौली, शशिनगर, भूवनबस्ती)
वडा नं: १९. 056-591030
(शारदानगर, गुञ्जनगर, किरणगंज)
वडा नं: २०. 056-400340
(भिमनगर, सिमलटाँडी, दद्रेनी)
वडा नं: २१. 056-400340
(पार्वतीपुर, मनिपुर)
वडा नं: २२. 056-400340
(पटिहानी, पदमपोखरी, धनौजी)
वडा नं: २३. 9845070277
(जगतपुर, खड्कौली, मधुपुरी)
वडा नं: २४. 9845070277
(जगतपुर, केरूङ्गा, शुक्रनगरको पुर्बी भाग)
वडा नं: २५. 9845070277
(अमृतनगर, शुक्रनगर, लेबरनगर, सोसी)
वडा नं: २६. 056-401032
(दिव्यनगर, रातापुर, कोईलाहा)
वडा नं: २७. 056-401032
(मेघौंली, पर्साढाप)
वडा नं: २८. 056-401032
(जीतपुर, साझापुर)
वडा नं: २९. 056-401032
(साबिक कविलास गाबिस)

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु