शुद्द बोयर जातका बिज बाख्रा

प्रविस्ट Aug 01, 2017 | अवलोकन सङ्ख्या: 1786 | क्रम संख्या: #0544
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites

प्रस्ताव विवरण

जिल्ला: चितवन
इलाका: जगतपुर
सम्पर्क नम्बर: 9849511663

बिज वा बिजमाउ प्रयोजनका लागि हामीले १०० % शुद्द बोयर जातका बोका एवं पाठी हरु अायात गर्दैछौंं, यस नस्लका बाख्राहरुको चाहाना राख्ने बाख्रा पालक साथीहरुले कृपया हामीसंग सम्पर्क गर्नुहोला। माग दर्ता भएको ३० देखि ४५ दिन सम्ममा बाख्रा उपलब्ध हुनेछन्।
जगतपुर एग्रो प्रा.ली.
जगतपुर, चितवन।
9849511663

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु