सतनचुली डिलक्स बस सर्भिस

प्रविस्ट Feb 27, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 5460 | क्रम संख्या: #0331
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites Añadir para comparar

प्रस्ताव विवरण

Message Title: Satanchuli
Purpose: Bus service
District: Chitwan
Local Address:
Bharatpur Metropolitan
Locality / Area: Narayangarh- Kathmandu
Contact No: 056526836

सतनचुली ट्राभल्स: 

नारायणगढ-काठमाण्डौ-नारायणगढ बस छुट्ने समय तथा स्थान:
नारायणगढ-काठमाण्डौ:
समय :
सम्पर्क नम्बर :
क्यानसर गेट5.45 AM9845053273 9855054250
भरतपुर बस पार्क6.15 AM9845046484 9845056205
भरतपुर बस पार्क7.00 AM9845046484 9845056205
भरतपुर बस पार्क11.15 "9845046484 9845056205
नारायणगढ बस पार्क7.00 AM056526836   9845070498
नारायणगढ बस पार्क8.00 AM056526836   9845070498
नारायणगढ बस पार्क2.00 PM056526836   9845070498
काठमाण्डौ-नारायणगढ: 
 
 
मकालु पम्प अगाडी बाट8.00 AM9845911601 9845928401
मकालु पम्प अगाडी बाट1.00 PM9845911601 9845928401 
मकालु पम्प अगाडी बाट2.00 PM9845911601 9845928401

 

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

टिप्णी (0)

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु