सतनचुली डिलक्स बस सर्भिस

प्रविस्ट Feb 27, 2018 | अवलोकन सङ्ख्या: 4826 | क्रम संख्या: #0331
शेयर गर्नुहोस अाफ्नो बिचार लेख्नुहोस् प्रिन्ट Add to favorites

प्रस्ताव विवरण

जिल्ला: चितवन
स्थानीय ठेगाना:
भरतपुर नगर
इलाका: काठमाण्डौ - नारायणगड ।
सम्पर्क नम्बर: 056526836

सतनचुली डिलक्स बस सर्भिस
नारायणगढ - काठमाण्डौ - नारायणगढ
बस छुट्ने स्थान तथा समय तालिका :>>
छुट्ने स्थान ......... समय .............सम्पर्क नम्बर.
क्यानसर गेट .........5.45 Am .....9845053273 9855054250
भरतपुर बस पार्क.......6.15 Am ....9845046484 9845056205
भरतपुर बस पार्क.......7.00 Am ....9845046484 9845056205
भरतपुर बस पार्क......11.15 Am ....9845046484 9845056205
नारायणगढ बस पार्क....7.00 Am ....056526836 9845070498
नारायणगढ बस पार्क....8.00 Am ....056526836 9845070498
नारायणगढ बस पार्क....2.00 Pm ....056526836 9845070498
काठमाण्डौ - नारायणगढ :>>
मकालु पम्प अगाडी बाट...8.00 Am ...9845911601 9845928401 9845827901
मकालु पम्प अगाडी बाट..1.00 Pm ...9845911601 9845928401 9845827901
मकालु पम्प अगाडी बाट..2.00 Pm ...9845911601 9845928401 9845827901

प्रस्तावकको सम्पर्क सुत्र

यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापनहरु